Privacy Statement Yobs! B.V.

 

Dit is de Privacy Statement van Yobs! B.V., Postbus 163 9701 AD te Groningen. Yobs! is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64107752.

Yobs! B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten registratieformulieren met daarin alle data die noodzakelijk is voor een match tussen werkzoekenden en werkgevers, een registratieformulier voor werkgevers met hetzelfde doel en factuurgegevens.

Yobs! B.V. spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld, en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelt Yobs!?

Yobs! B.V. gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening en de geanonimiseerde matching tussen werkzoekenden en werkgevers. Yobs! B.V. registreert hoofdzakelijk persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Voor het gebruik van de registratieformulieren voor werkzoekenden vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

  - Voor- en achternaam

  - Geslacht

  - Geboortedatum

  - Geboorteplaats

  - Nationaliteit

  - Telefoonnummer(s)

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer

  - E-mailadres

  - IP-adres

  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, zoals arbeidsverleden, opleiding, certificaten, rijbewijstype(n), competenties en vaardigheden en overige relevante informatie voor het genereren van uw persoonlijke cv voor matchingsdoeleinden.

  - Locatiegegevens

  - Gegevens over uw activiteiten op onze website

  - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  - Internetbrowser en apparaat type

 

Voor het gebruik van de registratieformulieren en geautomatiseerde factuur voor werkgevers vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

  - Naam en rechtsvorm bedrijf

  - KvK-nummer

  - BTW-nummer

  - Voornaam en achternaam contactpersoon/contactpersonen

  - Functie contactpersoon/contactpersonen

  - Postcode, straatnaam, huisnummer, woonplaats

  - E-mailadres

  - IP-adres

  - Locatiegegevens

  - Gegevens over uw activiteiten op onze website

  - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  - Internetbrowser en apparaat type

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies in verband met Google Analytics, ASP.NET, Facebook en Google. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten en voor analytische doeleinden.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We gebruiken de persoonsgegevens van de registratieformulieren en factuurgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Verder gebruiken we uw gegevens voor analytische doeleinden met betrekking tot cookies. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van onze registratieformulieren voor werkzoekenden, zullen wij uw persoonsgegevens dus alleen gebruiken om een match tot stand te brengen. Uw NAW-gegevens worden enkel getoond nadat u expliciet toestemming hebt gegeven om uw gegevens te openbaren aan werkgevers. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het een aanvullende dienst betreft zoals bijvoorbeeld MYPP. Het betreft dan enkel en alleen uw e-mailadres. Via de factuurgegevens worden onze kosten in rekening gebracht voor werkgevers. Daarnaast zullen we werkzoekenden en werkgevers incidenteel per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in ons vakgebied en die in verband staan met de dienstverlening van Yobs!.

  

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard zo lang u gebruik wenst te maken van onze diensten. U kunt zelf uw account per direct verwijderen op elk gewenst tijdstip. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens direct verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie en aanvullen van persoonsgegevens

U kunt een verzoek tot inzage in de door Yobs! B.V. gereregistreerde persoonsgegevens krijgen door het sturen van een e-mail naar info@yobs.com. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Yobs! B.V. verzoeken uw persoonsgegevens op te vragen, rectificeren en aanvullen.

Recht op het wissen van gegevens en recht op beperking van verwerking

U heeft het recht een verzoek in te dienen om in een aantal gevallen persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid) en minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking). Zo kunt u een verzoek doen tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige en onrechtmatige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Ook kunt u uw eerdere (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Yobs! B.V. voor het gebruik van uw gegevens per mailverzoek intrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, dan kunt u ook een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van onze persoonsgegevens op grond van een bezwaar tegen direct marketing en als uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Yobs! B.V. om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt een verzoek tot inzage in de door Yobs! B.V. gereregistreerde persoonsgegevens krijgen door het sturen van een e-mail naar info@yobs.com.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben (het recht op dataportabiliteit). Zo kunt u uw gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat (zoals een Excel of PDF) zal worden overgedragen, zodat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kan hergebruiken.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@yobs.com. Mocht u liever een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat ook via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Yobs! B.V. zal uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Dit beleid is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer Yobs! B.V. wijzigingen doorvoert in de manier waarop met hoe deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het Privacy Statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement (Versie 1.1) is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018.